Nils Gonzalez Bos

N. Gonzalez Bos, Commentaar op art. 418 Sv, in: A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.a. (red.),Het Wetboek van Strafvordering, Deventer: Kluwer 2016.

N. Gonzalez Bos,Van Amsterdam naar Lissabon. EU-invloed op de rechten van de verdediging in het Nederlandse Strafproces, Wolf Legal Publishers 2014.